Home De Stichting

De Stichting

De Stichting SCA

De stichting SCA staat voor Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten (SCA) Jozefkerk, gevestigd te Assen.

De stichting SCA draagt bij aan de instandhouding van de Jozefkerk te Assen als rijksmonument. Het in 2017 gerestaureerde van Dam orgel is hier onderdeel van.

De stichting verwerft inkomsten uit giften, subsidies en exploitatie-opbrengsten van het gebouw bij sociaal-culturele activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het gebouw en met de waardigheid van de bestemming als kerkgebouw. Facilitering van koffie/thee e.d. aan huurders kan onderdeel uitmaken van de activiteiten.

Activiteiten.

Vele concerten, tentoonstellingen, seminars en vergaderingen zijn in de Jozefkerk gehouden. In de planning staan regelmatig nieuwe activiteiten, mede door het aantrekkelijke van Dam orgel en de prachtige akoestiek. 

Vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting SCA wordt actief bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers die ingezet worden bij alle activiteiten. Voor pr-ondersteuning aan gebruikers van het gebouw is zowel publicatieruimte beschikbaar als redactionele en publicitaire ondersteuning.

Voor de vele mogelijkheden voor zaalhuur verder lezen.

Expositie in de grote zaal.