Bestuur

HET BESTUUR VAN STICHTING SCA ASSEN

Henk Jan Lutgert, voorzitter

Henk Jan Lutgert     
Voorzitter

Hanneke Wiegman, secretaris

Hanneke Wiegman
Secretaris

Arie Koopen, vice voorzitter

Arie Koopen
Vice voorzitter

Cor Kremer, penningmeester

Cor Kremer
Penningmeester

Jan Nijland, bestuurslid

Jan Nijland
Alg bestuurslid

André Krale, bestuurslid

André Krale
Alg bestuurslid

Dick Brouwer 2019

Dick Brouwer
Alg bestuurslid

Lou Kuil
Adviseur

Klaas van der Kolk
Adviseur

Commité van aanbeveling

Drs. Harry Tupan

Dhr. R. Jager, Burgemeester Gemeente Westervelde

Dhr. Jannes Janssens

Dhr. Anne Jan Zwart, CEO Ecostyle Holding

Bestuurders en adviseurs vervullen een onbezoldigde functie.

Zakelijke aspecten

Fiscaalnummer: 8534.08.348

Bank: NL59 ABNA 0566 2931 61