Bestuur

Commité van aanbeveling

Drs. Harry Tupan, directeur Drents Museum

Dhr. R. Jager, Burgemeester Gemeente Westervelde

Dhr. Jannes Janssens

Dhr. Anne Jan Zwart, CEO Ecostyle Holding

Bestuurders en adviseurs vervullen een onbezoldigde functie.

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021