Bestuur

HET BESTUUR VAN STICHTING SCA ASSEN

Foto van Arie Koopen

Arie Koopen
Voorzitter

Hanneke Wiegman, secretaris

Hanneke Wiegman
Secretaris

Cor Kremer, penningmeester

Cor Kremer
Penningmeester

 

Foto van Henk Jan Lutgert

Henk Jan Lutgert
Alg bestuurslid

foto Dick Brouwer

Dick Brouwer
Alg bestuurslid

Jan Nijland, bestuurslid

Jan Nijland
Alg bestuurslid

André Krale, bestuurslid

André Krale
Alg bestuurslid

Lou Kuil
Adviseur

Klaas van der Kolk
Adviseur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commité van aanbeveling

Drs. Harry Tupan, directeur Drents Museum

Dhr. R. Jager, Burgemeester Gemeente Westervelde

Dhr. Jannes Janssens

Dhr. Anne Jan Zwart, CEO Ecostyle Holding

Bestuurders en adviseurs vervullen een onbezoldigde functie.

 

Zakelijke aspecten

Fiscaalnummer: 8534.08.348

Bank: NL59 ABNA 0566 2931 61