Home De Stichting SCA Culturele ANBI

Culturele ANBI

CULTURELE ANBI

ANBI

De Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten (SCA) Jozefkerk is een CULTURELE ANBI, dat is een door de Belastingdienst vastgestelde status.

LET OP! Raadpleeg de belastingdienst.nl over de geldigheid van ANBI status van de stichting SCA!

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent o.m. dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap.

De overheid stimuleert op deze wijze bijdragen en donaties aan instellingen als de onze. De aftrekbaarheid wordt hierdoor verhoogd waardoor het extra aantrekkelijk is om een eenmalige of een periodieke gift/donatie te doen aan de SCA-Jozefkerk op IBAN: NL59 ABNA 0566 2931 61

RSIN nummer: 8534 08 348, beschikking is afgegeven op 8 december 2015 t.n.v. Stichting Sociaal Culturele Activiteiten (SCA) Jozefkerk Assen.

KvK nummer: 592 94 140

Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk .
Collardslaan 2a
9401 GZ Assen
e-mailadres: cvk@pkn-assen.nl
website: www.sca-assen.nl
De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van een bijdrage aan het in stand houden van het kerkgebouw als rijksmonument
b. het initiëren en organiseren van sociaal-culturele activiteiten in het rijksmonument: de Jozefkerk te Assen, rekening houdend met de mogelijkheden die het gebouw biedt en in overeenstemming met de waardigheid en de huidige en oorspronkelijke bestemming als kerkgebouw. Onder dit doel vallen ook activiteiten van geestelijke en/of maatschappelijke aard.
c. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.