Home Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Van de (nieuwe) voorzitter.

Het is stil!!

2020 een jaar om nooit te vergeten en heel snel achter ons te laten. Een jaar dat twee diepe sporen heeft achterlaten in zowel organisatorisch als wel op het persoonlijk vlak.

Het is stil erg stil nu Hanneke Wiegman onze secretaresse is overleden. Een verschrikkelijke ziekte die zij niet heeft kunnen winnen. Een loyaal mens en nooit te beroerd wat meer te doen dan wenselijk, als bestuur zullen we haar aanwezigheid dan ook heel erg missen.

Haar echtgenoot Bernie Wiegman onze PR man, notuleert nu onze vergaderingen.

Uiteraard is het bestuur daar erg blij mee.

Een rampjaar als het gaat om het organiseren van een tiental (afgezegde) evenementen in de Jozefkerk, alles werd stil gelegd. Het is triest om te zien hoe de kolom links van de nieuwsbrief met programma 2020/21 LEEG is.

Een rampjaar voor alle organisaties die graag naar de Jozefkerk hadden willen komen.

Een jaar waarin een piepklein virus de hele wereld in z’n macht heeft!

Tijdens dit schrijven wordt de situatie er niet beter op en stijgt het aantal besmettingen vooral in de grote steden maar ook in onze stad en provincie. Het is te hopen dat het vaccin wat begin januari 2021 op de markt komt uitkomst biedt.

Het is afwachten.

Ondertussen is er een wisseling van de wacht geweest in het bestuur van de SCA.

Dick Brouwer is tot het bestuur toegetreden en Henk Jan Lutgert heeft na zeven jaar voorzitterschap het stokje overgedragen aan ondergetekende.