Home Samenstelling bestuur SCA

Samenstelling bestuur SCA

Samenstelling bestuur SCA

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd.

Het bestuur is verheugd met de uitbreiding van een aantal bestuursleden.

De heren Andre Krale, Cor Kremer en Peter Knol zijn toegevoegd.

Het bestuur is nu zover dat de taken evenredig kunnen worden verdeeld onder de bestuursleden.