Home Subsidie voor restauratie Van Dam Orgel goed besteed

Subsidie voor restauratie Van Dam Orgel goed besteed

Subsidie voor restauratie Van Dam Orgel goed besteed

Meer dan een jaar is er gewerkt aan de restauratie van het monumentale

Van Dam Orgel in de Jozefkerk te Assen. Dank zij de bijdragen vanuit de

zogenaamde BRIM regeling kon de klus geklaard worden. Maar de

overheid wil wel weten of de gelden goed besteed zijn. Wim

Diepenhorst, rijksconsulent orgel van de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed stelde donderdag 22 juni vast dat het geld uitstekend besteed is.

De restauratie is zo goed verlopen omdat er uitstekend en prettig is samengewerkt door

alle partijen. “Een harmonieuze samenwerking heeft geleid tot een harmonieus orgel.”

Dankzij de inzet van Orgelbouwer Mense Ruiter, de meester schilder Appie Veenstra en

de deskundigheid van adviseur Stef Tuinstra en de inzet van Melle Burema is de

restauratie “meer dan geslaagd.”

Naast de BRIM-gelden heeft de st. Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk subsidies en sponsorgelden

binnengehaald. Door deze extra gelden kon het College van Kerkrentmeesters toestemming geven

voor het gebruik van bladgoud, het verplaatsen van de glaswand onder het orgel (goed voor de

akoestiek) en het schilderen van de pilaren en de omgeving van de speeltafel.

Ook de kerkgangers zijn erg enthousiast. Waarop de vaste organist Johan Gerkes

reageert met “Nee, ik ben niet veranderd , maar het orgel is gerestaureerd.”

De oplevering werd, na de inspectie, afgesloten met een spetterend

improvisatieconcert door Stef Tuinstra.

 

uiterste concentratie in luisteren een spelen naar de resultaten van de restauratie

 

DSC_0928          DSC_0926 (2)        DSC_0925 (1)